Loading Icon

Полезно

Съвети към участниците в Рекламна академия

Съвети към участниците от Плутархос Маридакис, Standpoint Media, 2024

(Не)поискани съвети от един участник на Рекламна академия

Материали и критерии за оценка

Наръчник за оцеляване в Рекламна академия 24

Как да презентираме добре

Наръчник за оцеляване в Рекламна академия 23

График за представяне на проектите

Разпределение по отбори