Loading Icon

За нас

„Рекламна академия“ е тристранен проект на Нов български университет, Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА).

Рекламна академия е иновативен за българското образование формат на сътрудничество между университет и реалния бизнес, в който участниците работят по реални бизнес казуси. Академията не просто дава знания и умения, но и възпроизвежда взаимоотношенията рекламодател – рекламна агенция в забавен и полезен формат, в който участниците преминават през всички стъпки на рекламния процес – от бриф и разработване на стратегия до производство на творческите продукти.

Първото издание на Рекламна академия е проведено в периода 11-13 февруари 2014 год. В него се включват общо 6 компании – три рекламодателя и три комуникационни агенции, чийто представители са лектори, ментори и жури. В следващите години във формата се присъединяват десетки нови компании – за десетте издания на проекта над 100 водещи компании от комуникационната индустрия излъчват свои представители, които участват в академията в ролята на лектори, дискутанти, модератори и жури. В последното издание през 2023 год. участват представители на бизнеса от 44 компании.

За единадесетте издания на Рекламна академия са осигурени над 200 стажа и работни позиции на изявени студенти. Десетки от участвалите студенти са припознали работата в комуникационната индустрия като свое призвание, а рекламата – като своя професионална любов.

Съорганизатори

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) е създадена през 1995 година като независима, доброволна обществена организация. Като браншова организация, БАКА способства за утвърждаването на рекламната дейност като важна и неотменна сфера в модерната пазарната икономика. Асоциацията е пълноправен член на Европейската асоциация на комуникационните агенции (ЕАСА) от 1996 г. и е член-учредител на Националния съвет за саморегулация.

Българската асоциация на комуникационните агенции е официален и изключителен представител на „International Festival of Creativity”, обединяващ фестивалите Cannes Lions International Festival of Creativity, Eurobest European Advertising Festival, Dubai Lynx Advertising Festival и Spikes Asia Advertising Festival. БАКА организира с лиценз наградите за ефективност на маркетинговите комуникации Effie България. Асоциацията е организатор на националния творчески и медиен фестивал ФАРА.

От януари 2022 г. БАКА е член на Art Directors Club of Europe (ADCE). В ADCE членуват организации от Австрия, Чехия, Финландия, Германия, Словения, Португалия, Румъния, Испания, Швейцария, Исландия, Ирландия и др. Каузата, зад която застава ADCЕ, е да популяризира разнообразието и творческата идентичност сред различните култури в Европа, както в художествен план, така и в комерсиално-артистичен.

Повече за асоциацията може да научите на сайта: https://www.baca.bg/

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ

Българската асоциация на рекламодателите (БАР) е основана през 2008 г. от 11 големи рекламодатели. В момента тя има 21 редовни члена.

Сред целите на организацията са:
Да популяризира приноса и значението на рекламата за развитието на икономиката
Да стимулира повишаването на ефективността на рекламата чрез създаване на мрежа за обмяна на професионален опит
Да въведе и развие система за саморегулация в областта на рекламата

Повече за асоциацията може да научите на сайта: https://baa.bg/bg

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Нов български университет е основан през 1991 год., като понастоящем в университета се обучават над 10000 студенти.
Мисията на НБУ като автономна либерална академична институция е:

  • да бъде ориентиран към своите студенти като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременна демократична България, обединена Европа и глобализиращия се свят;
  • да допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение, и научни изследвания по международни стандарти;
  • да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти.

НБУ развива редица успешни програми в областта на рекламата и маркетинга, сред тях БП Реклама, МП Рекламен мениджмънт и визуален брандинг, програми по графичен дизайн, фотография, маркетинг, връзки с обществеността и други.

От 2020 год. НБУ е част от международния алианс на реформаторските университети ERUA.