Loading Icon

Рекламна академия

За нас

„Рекламна академия“ е тристранен проект на Нов български университет, Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА).

Рекламна академия е иновативен за българското образование формат на сътрудничество между университет и реалния бизнес, в който участниците работят по реални бизнес казуси.

Програма

Рекламна академия се провежда в 5 дни (19-23 февруари 2024 год). на територията на Нов български университет.

Първият ден е посветен на лекции и запознаване с казусите. Студентите са разделени в 20 отбора, като разпределението се извършва от организаторите, с цел във всеки отбор да попаднат студенти с различен тип знания и умения (реклама, бизнес, маркетинг, дизайн и т.н.). Всеки отбор има двама ментора – представител на агенция и на рекламодател. Казусите са в различни сектори.

В следващите близо три дни отборите разработват казуса, като създават клиентски и творчески бриф, стратегия и конкретни творчески продукти. За целите на практическата работа отборите разполагат с различни ресурси и достъп до Радио-телевизионния център на НБУ, Лабораторията по графичен дизайн, Лабораторията по фотография и други.

Крайният продукт от работата на отборите е 20-минутно видео. То се представя пред журито на Рекламна академия в последните дни на формата, следвано от 10-минутна сесия с въпроси и отговори.

В последния ден от Рекламна академия отборите получават обратна връзка. Финалната церемония представя победителите в Академията.

Партньори

Рекламна академия се реализира благодарение на десетки компании, които подкрепят активно формата през неговите 11 години дотук.

Благодарение на тях, Рекламна академия се е превърнала в най-успешното образователно събитие в България, в който университет и бизнес активно взаимодействат.

През годините на своето съществуване, през академията са осигурени стотици стажове и работни позиции на млади таланти, участвали в Рекламна академия и привлекли вниманието на компаниите от комуникационния бизнес.