Полезно

Съвети към участниците в Рекламна академия

Съвети към участниците от Христина Вучева, Carlsberg

Съвети към участниците от Максим Стоименов, B+RED

Лекционен панел, Рекламна академия 2021

Материали и критерии за оценка

Как да презентираме добре

Наръчник за оцеляване в Рекламна академия 23

График за представяне на проектите

Разпределение по отбори