Loading Icon

Ментори

Владимир Попов

Senior Brand Manager, Кока-Кола

Владимир Попов е старши Бранд мениджър в Кока-Кола България. Има 13 години опит в системата на Кока-Кола в България в сферите на финанси и маркетинг. 

Управлявал е брандовете Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes и Cappy, като е създавал и разработвал с екипа си стратегиите за комуникация, иновации, изпълнение на пазара и развитие на брандовете в България и пренасянето на добрите практики в други държави. 

Владимир е бил гост-лектор по теми за маркетингови иновации в редица български университети и подкрепя развитието на устойчивите практики свързани с околната среда.

Споделяне: