Loading Icon

Ментори

Светлина Петкова

Head of Brand Management Department, Банка ДСК

Светлина е с над 15 години опит в комуникационната индустрия. Работи близо 10 години в две от най-големите рекламни агенции. По това време често си задава въпроси като „Защо брифът е такъв, защо срокът е кратък“. В търсене на отговорите, се присъединява като Групов Бранд Мениджър в най-големия холдинг за небанково финансиране в ЦИЕ. Работи, както с наложени лидери на пазара, така и със стартиращи компании на българския и европейски пазари. След като намира отговорите на въпросите за брифа и срока, в края на 2022 г. Светлина се присъединява към отдел Маркетинг и Развитие в Банка ДСК, където ръководи екип от млади и талантливи бранд мениджъри.

Споделяне: