Loading Icon

Ментори

Минчо Василев

Client Service Director, gobox

Минчо има над 10 години опит в рекламата, изминал пътя от Account Executive до Client Service Director в gobox. Има над 250 кампании зад гърба си за десетки локални и международни клиенти, като е спомагал за постигането на устойчиви резултати и бизнес развитие на брандове като Ariston, Boliarka, Cartoon Network, DHL Freight. Hell Energy, KFM, Olinesa, WWF и редица други.

Основното му виждане е, че във всеки бриф трябва да има стратегическа основа и заложени (често заедно с клиента) цели за умното му изпълнение, което винаги да води до реални и измерими дивиденти за бизнеса.

Споделяне: