Loading Icon

Панелист

Яна Димитрова

Студент, БП “Реклама”, НБУ

Работата ѝ като рекламист отключва желанието ѝ да се развива в най-различни свери. 

Към тази дата тя е маркетинг специалист в център за глухи деца. Регулярното ѝ общуване с тях я учи, че определено не е важно дали чуваш с ушите си, важно е дали чуваш със сърцето си. 

Най- голямото ѝ постижение в живота е че се научила от всички отрицателни събития да приема само позитивите, та даже и да си открадва нови знания, като търси цветното и нестандартно решение.

Споделяне: