Loading Icon

Лекция: „Бизнес Великани“

Лекция: „Бизнес Великани“

Може да гледате лекцията на 19.02.2024 г. от 9:20 ч. в Аулата на НБУ.

В нея ще разберете какви са предизвикателствата да комуникираш не просто план, а бизнес план на телеком? Кои бизнеси са малки и малки ли са наистина? Каква е стратегията зад идеята за бизнес великани? Истинските хора или актьорите са по-големи великани?

Споделяне: