Loading Icon

Жури

Елица Иванова

Marketing Manager Bulgaria Загорка АД, част от Heineken
Елица Иванова има над осемнадесет годишен опит в областта на маркетинга и комуникациите. В момента, тя ръководи маркетинг екипа на Загорка АД в България. Тя отговаря за разработването на стратегията за порфолиото от марки в България, прилагането на глобалните бранд стратегии по релевантен за българския пазар начин, развитието на локални марки, планове и инициативи за достигане до потребителите. Работата ѝ включва лансирането на нови марки и продукти: от прозренията за потребителите с техните нужди и нагласи до разработването на реални продукти и тяхната комуникация.

Споделяне: